Намерете Едното

Искам да ми бъдеш последната първа целувка
Искам да ми бъдеш последната първа целувка
В твоите обятия до теб е единственото небе, което някога искам да отида. Чувството на сърцебиенето ви до края на живота ми е най-голямото благословение, което можех да получа. А ти да си последната ми първа целувка е повече, отколкото бих могъл да пожелая...